Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Farnosť Podhorany 2024

Nedeľný príhovor:

Čítaj tu: ZATVORENÉ KOSTOLY

Zverejnené: 25.10.2020

Čítaj tu: NEDEĽNÉ SV. PRIJÍMANIE

Zverejnené: 17.5.2020


Čítaj tu: Nedeľný príhovor 6

Zverejnené: 10.5.2020


Čítaj tu: Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb

Zverejnené: 8.5.2020


Čítaj tu: Nedeľný príhovor 5

Zverejnené: 8.5.2020


Čítaj tu: Nedeľný príhovor 4

Zverejnené: 26.4.2020


Čítaj tu: Bratislavské Hanusove dni ONLINE

Zverejnené: 24.4.2020


Čítaj tu: Nedeľný príhovor 3

Zverejnené: 19.4.2020


Čítaj tu: Odpustová slávnosť

Zverejnené: 16.4.2020


Čítaj tu: Nedeľný príhovor 2

Zverejnené: 14.4.2020


Čítaj tu: Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020

Zverejnené: 5.4.2020


Čítaj tu: Nedeľný príhovor

Zverejnené: 5.4.2020


Čítaj tu: Modlitba požehnania veľkonočného jedla

Zverejnené: 5.4.2020


Čítaj tu: INŠTRUKCIE K NÁVŠTEVE KOSTOLOV

Zverejnené:


Čítaj tu: Dokonalá ľútosť

Zverejnené:


Čítaj tu: Slovo arcibiskupa kňazom a veriacim:

Zverejnené: