Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2020

V súvislosti s blížiacou sa Veľkou Nocou a nemožnosťou pristúpiť k svätej spovedi sa v posledných dňoch v Cirkvi častejšie spomína termín “dokonalá ľútosť”. Dovoľujem si preto ponúknuť pár slov o ľútosti ako takej, pričom uvádzam aj jednoduchý príklad, ktorý zvyknem používať pri katechézach prvoprijímajúcich detí na ilustráciu rozdielu medzi tzv. nedokonalou a dokonalou ľútosťou.