Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2020

Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Popri tom, že si pripomíname Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, dnes pri svätej omši zaznievajú aj pašie - evanjeliový úryvok o umučení Krista. Kvetná nedeľa je zároveň Nedeľou utrpenia Pána. Naše oči sa už upierajú na kríž. Možno viac ako inokedy budeme po tieto dni rozmýšľať: Prečo? Mal jeho kríž nejaký zmysel? Prečo sa mu nevyhol? A majú vôbec zmysel naše kríže? Vytešuje sa Boh z toho, že ich musíme znášať...?

Je dobré, ak sa nad tým zamýšľame. Mali by sme to však robiť v pokornej modlitbe. Božie cesty sú totiž vysoko nad našimi cestami (porov. Iz 55, 9). On pozná zámer, aký má s nami. “Sú to myšlienky pokoja a nie súženia,” chce nám dať “budúcnosť a nádej” (porov. Jer 29, 11). Iste, tu na zemi nebudeme schopní získať jeho nadhľad. Máme však svoje “strachy” z našich krížov predkladať v modlitbe tomu, kto vidí lepšie ako my. Neprestaňme s ním komunikovať. Kristus tak robil do posledného výdychu.

Prajem Vám požehnaný Veľký týždeň, milí priatelia.

Pavol Jenčo, duchovný otec