Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2014

250. výročie postavenia kostola v Chmeľovci, 17. 8. 2014

s