Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2014
Misijná púť detí – Levoča, 10.5.2014
s