Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2014

Farský letný tábor Lienkač, 7. – 11. 7. 2014

s