Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2014
Farská púť Šaštín – Marianka – Sv. Hostýn – Velehrad, 23.-24.5.2014
s