Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2014
40. výročie úmrtia Mons. Štefana Fogaša, Šarišská Trstená, 28.3.2014