Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2014
Deň rodiny, 17.5.2014