Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2014
Odber krvi pred sviatkom Božieho Tela - Chmeľovec, 15.6.2014