Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2014
Procesia na sviatok Božieho Tela - Podhorany, 19.6.2014