Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2015
Deň rodiny, 7.6.2015