Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2015
Párty svätých, 31.10.2015