Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2017
Deň rodiny, 10.6.2017