Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2017
Farské misie, 20. - 28.5.2017