Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2017
Letný tábor, 21. - 25.8.2017