Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2017
Lienkfest, 11.11.2017