Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch


Farnosť Podhorany 2017
Sliezky dom, 11.3.2017