Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Obnova misií,
6. - 11. 3. 2018