Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Fotograf: Ján Vraňuch