Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Fotograf: František Dadej, Jakub Čengeri