Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch
Farský úrad
Podhorany 4
08212 Kapušany

tel: 0911 503 092
farnost.podhorany@gmail.com

Správca farnosti:

Mgr. Pavol Jenčo, farár
0915 945 412

Farnosť Podhorany 2024