Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch
— Projekt podporený z rozpočtu PSK
Podprogram: 5.1. - PARTICIPATÍVNY ROZPOČET - kapitálové (investičné) výdavky
Názov podporenej činnosti: Rekonštrukcia svätyne Kostola sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch
Výška dotácie: 10 000 eur
Zmluva č. 577/2022/OPR


Farnosť Podhorany 2023