Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Kdesi som čítal, že vraj všetko je na webe. A istá reklama dokonca tvrdila, že kto nie je online, neexistuje. Nemyslím si, že by to bola pravda. My však na webe sme...
Nie preto, že by sme sa báli, že bez pripojenia na počítačovú sieť nemôžeme existovať (dôležitejšie je nechať sa chytiť do Božej siete...). Naším úmyslom je skôr podeliť sa s Vami o to, čím žijeme a napomôcť tak šíreniu dobra vo svete, ktorý dnes (či to chceme alebo nechceme) dýcha masmediálnymi pľúcami.
Vitajte na stránke Rímskokatolíckej farnosti sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch.

Pavol Jenčo, duchovný otec


Farnosť Podhorany 2022

Farské oznamy
3. cezročný týždeň
Pastiersky list KBS na prvú adventnú nedeľu

Čítaj tu: OZNAM

Zverejnené: 28.11.2021

Čísla účtov kostolov:

Čítaj tu: OZNAM

Zverejnené: 7.3.2021

Dekrét o oslobodení od účasti na sv. omši

Čítaj tu: OZNAM

Zverejnené: 22.9.2021

Oprava náteru strechy kostola v Chmeľovci