Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch
— Projekt podporený z rozpočtu PSK
Podprogram: 4.3. - RODINNÁ SAMOSPRÁVA - bežné (neinvestičné) výdavky
Názov podporenej činnosti: Detský letný tábor
Výška dotácie: 2000 eur
Zmluva č. 695/2022/OPR


Farnosť Podhorany 2023