Farnosť sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch
Oprava náteru strechy kostola Nanebovzatia Panny Márie v Chmeľovci prebehla v zmysle výzvy Predsedu Prešovského samosprávneho kraja v oblasti kultúry pre rok 2021. Na základe zmluvy č. 841/2021/OPR s PSK bola táto oprava hradená dotáciou vo výške 2 000,- €. Termín realizácie projektu: 3. 5. 2021 - 31. 10. 2021


Farnosť Podhorany 2024